ยี่ห้อแอร์ทั้งหมด

 
   บริการของเรา               

รายละเอียดเพิ่มเติม
 

   ตัวอย่างผลงาน             


 
 
  Link !! พันธมิตรของเรา 
 
  สถิติผู้เข้าชม                  
 
 

แอร์ทั้งหมด

 • แอร์ Panasonic

  แอร์ Panasonic

  No Model BTU เบอร์ Com ระบบไฟ ราคา
  1 CS- PN09 WKT  9,265 5 Rotary 220 12,900
  2  CS- PN12 WKT 12,270 5 Rotary 220 14,900
  3  CS- PN18 WKT 18,165 5 Rotary 220 21,900
  4   CS- PN24 WKT 22,800 5 Rotary 220  29,900


    ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุดค่ะ   • แอร์ DAIKIN MAX INVERTER KQ Series

  แอร์ DAIKIN MAX INVERTER KQ Series

  No Model BTU เบอร์ นำ้ยาแอร์ ระบบไฟ ราคา
  1     FTKQ 09 YV2S        9,200 5 R32 220 13,900
  2        FTKQ 12 YV2S          11,800 5 R32 220 16,500
  3        FTKQ 15 YV2S         15,000 5 R32 220 19,500
  4  FTKQ 18 YV2S   18,100 5 R32 220  23,500
  5 FTKQ 24 YV2S   20,500 5 R32 220 34,500
                


  "NEW"  2024
  ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุดค่ะ   
    • แอร์ LG Inverter

  แอร์ LG Inverter

                                                                                          
  No Model BTU เบอร์ Com ระบบไฟ ราคา
  1 LG  IQ 10 R   9,276 5 Inverter 220  12,900
  2 LG  IQ 13 R  12,313 5 Inverter 220  14,500
  3 LG  IQ 18  R  18,830 5 Inverter 220  21,900
  4 LG  IQ 24 R  22,085 5 Inverter 220  29,500


  ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ครบค่ะ     • แอร์ DAIKIN Inverter Sabai (สบาย)

  แอร์ DAIKIN Inverter Sabai (สบาย)

  No Model BTU เบอร์ Com ระบบไฟ ราคา
  1 FTKQ 09 TV2S  8,900 5 Inverter  220 13,800
  2 FTKQ 12 TV2S 11,900 5 Inverter  220 15,900
  3 FTKQ 18 TV2S 17,100 5 Inverter  220 23,900
  4 FTKQ 24 TV2S   5 Inverter  220 34,500


  ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรครบชุดค่ะ     • แอร์ HAIER Inverter

  แอร์ HAIER Inverter

  No Model BTU เบอร์ Com ระบบไฟ ราคา
  1 HSU 10 VFB 9,533 5 Inverter 220 12,000
  2 HSU 13 VFB 12,639 5 Inverter 220 13,600
  3 HSU 18 VFB 19,218 5 Inverter 220 18,500
  4 HSU 124VFB 24,981 5 Inverter 220 22,900


   ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุดค่ะ     • แอร์ SAMSUNG

  แอร์ SAMSUNG

  No Model BTU เบอร์ Com ระบบไฟ ราคา
  1 AR 10 JC(AR5000)  9,000 5 Rotary 220 12,000
  2 AR 13 JC(AR5000) 12,000 5 Rotary 220 12,900
  3 AR 18 JC(AR5000) 18,000 5 Rotary 220 18,900
  4 AR 24 JC(AR5000) 24,000 5 Rotary 220  23,900
   

  ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรครบชุดค่ะ   • แอร์MITSUBISHI ELECTRIC

  แอร์MITSUBISHI ELECTRIC

  No Model BTU เบอร์ น้ำยาแอร์ ระบบไฟ ราคา
  1 MSY-KY09VF 9,212 5 R32 220  
  2 MSY-KY13VF 12,283 5 R32 220 -
  3 MSY-KY15VF 15,013 5 R32 220 - 
  4 MSY-KY18VF 17,742 5 R32 220 -
  5 MSY-KY24VF 22,519 5 R32 220 -


  NEW!!  2024... ...
  ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุดค่ะ 
    • แอร์MITSUBISHI HeavyDuty

   แอร์MITSUBISHI HeavyDuty

  No Model BTU เบอร์ Com ระบบไฟ ราคา
  1 SRC 10 CRV-S 9,000 5 Rotary 220 14,500
  2 SRC 13 CRV-S 13,000 5 Rotary 220 16,500
  3 SRC10CRS-S1 (สวิง) 9,000 5 Rotary 220 14,900
  4  SRC13CRS-S1  (สวิง 13,000 5 Rotary 220 16,900
  5 SRC19CNS-S1 (สวิง) 18,000 5 Rotary 220 26,900
  6 SRC25CNS-S1  (สวิง) 25,000 5 Rotary 220 35,900


  ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุดค่ะ   • แอร์ HAIER

  แอร์ HAIER

  No Model BTU เบอร์ Com ระบบไฟ ราคา
  1 HSU-10 CQRC03T  9,200 5 Rotary 220 11,500
  2 HSU-13 CQRC03T 12,000 5 Rotary 220 12,500
  3 HSU-18 CQRC03T 18,000 5 Rotary 220  16,500
  4  HSU-24 CQRC03T 24,200 5 Rotary 220 21,500


   "NEW " 2024 
   
  ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุดค่ะ      • แอร์ MITSUBISHI Inverter Standard ใหม่ล่าสุด

  แอร์ MITSUBISHI Inverter Standard ใหม่ล่าสุด

  No Model BTU เบอร์ Com ระบบไฟ ราคา
  1 MSY-KP 09 VF 8,900 5 Inverter 220 13,500
  2 MSY-KP 13 VF 12,000 5 Inverter 220 -
  3 MSY-KP 15 VF 14,400 5 Inverter 220 20,000
  4  MSY-KP 18 VF 17,100 5 Inverter 220 24,500
               


  ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรครบชุดค่ะ    • แอร์ CENTRAL AIR

  แอร์ CENTRAL AIR

  No Model BTU เบอร์ Com ระบบไฟ ราคา
  1 CFW - JSFE 09  9,280.74 5 Rotary 220 11,500
  2 CFW - JSFE 13 12,759.55 5 Rotary 220 12,500
  3 CFW - JSFE 18 18,083.02 5 Rotary 220 16,900
  4 CFW - JSFF 25 25,363.55 5 Rotary 220 22,500

  "NEW"  2024
  ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุดค่ะ    


 • แอร์ TRANE

  แอร์ TRANE

  No Model BTU เบอร์ Com ระบบไฟ ราคา
  1 TTK509DB5/ MCW509DB5  9,200 5 Rotary 220 11,900
  2 TTK512DB5 / MCW512DB5 12,400 5 Rotary 220 14,500
  3 TTK515DB5 / MCW515DB5 14,900 5 Rotary 220 18,400
  4 TTK518DB5 / MCW518DB5 18,700 5 Rotary 220 21,400
  5 TTK524MB / MCW524DB  24,100 5 Rotary 220 25,000

  ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุดค่ะ     • แอร์ Panasonic Inverter

  แอร์ Panasonic Inverter

  No Model BTU เบอร์ Com ระบบไฟ ราคา
  1 CS-YN 09 VKT  8,728 5 Inverter 220 11,900
  2 CS-YN 12 VKT 12,107 5 Inverter 220 13,900
  3 CS-YN 18 VKT 18,111 5 Inverter 220 20,500
  4 CS-YN 24 VKT 20,884 5 Inverter 220 29,500 

  ฟรี ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุดค่ะ